Sosyal Gelişim Araştırmaları @ Bilkent

Hakkımızda

Sosyal Gelişim Araştırmaları Laboratuvarı Bilkent Üniversitesi’nde, çocuk ve gençlerde sosyal, duygusal ve ahlaki gelişimsel süreçleri araştırmak için 2022 yılında kurulmuştur.

Başlıca araştırma alanlarımız:


Araştırmalarımızdan elde ettiğimiz sonuçları özellikle okul ortamlarında eşitliği ve sosyal adaleti arttırmaya odaklı müdahale programlarına dönüştürmeyi hedefliyoruz.


*** Not: Laboratuvarımız kapsamında gruplararası süreçlerde yetişkinlerle yaptığımız çalışmalar da bulunmaktadır.

 


Güncel Çalışma Duyurularımız 

Farklı Sosyal Bağlamlarda Kültürel Grup Üyeliği ile Ahlaki Tutumlar Arasındaki İlişki

Kişilerin kendi kültürlerinden ya da farklı kültürlerden gelen bireylere karşı tutumlarını ele alan ‘Farklı Sosyal Bağlamlarda Kültürel Grup Üyeliği ile Ahlaki Tutumlar Arasındaki İlişki’ isimli araştırmamıza katkıda bulunmak isteyen katılımcılar arıyoruz. Katılımcılara bir resim gösterilecek ve bununla ilgili bazı sorular sorulacaktır. 18-65 yaş arası, bu çalışmaya daha önce katılmamış, anadili Türkçe olan ve Yrd. Dr. Seçil Gönültaş’tan ders almayan kişilerin katılımını bekliyoruz. Yaklaşık 15 dakika sürmesini beklediğimiz çalışmaya bu linkten ulaşabilirsiniz:

https://psybilkent.eu.qualtrics.com/jfe/form/SV_eEv9thsY7qZp7Dw 

Ayrıca, çalışmamızla ilgili sahip olabileceğiniz bütün sorular için araştırmacımıza bu mail adresinden ulaşabilirsiniz: 

Zeynep Öneş: zeynep.ones@ug.bilkent.edu.tr


10-16 yaşları arasında çocuğunuz var ise çocuğunuzun gönüllü olarak online araştırmamıza katılmasına izin vererek bizlere yardımcı olabilirsiniz! Çalışmamızda gençlerin farklı ülkelerden gelen akranlarıyla ilişkilerini etkileyen faktörleri ve akran zorbalığı karşısında gösterdikleri tepkileri incelemeyi amaçlıyoruz. Çalışmamız çocuğunuzun uygunluğuna göre belirlenen bir zamanda Zoom üzerinden online yapılacaktır.

11-18 yaşları arasında çocuğunuz var ise çocuğunuzun gönüllü olarak online araştırmamıza katılmasına izin vererek bizlere yardımcı olabilirsiniz! Çalışmamızda gençlerin farklı akran gruplarından olan arkadaşlarıyla ilişkilerini etkileyen faktörleri ve akran zorbalığı karşısında gösterdikleri tepkileri incelemeyi amaçlıyoruz. Çalışmamız çocuğunuzun uygunluğuna göre belirlenen bir zamanda Zoom üzerinden online yapılacaktır.

Çocuk ve Gençlerde Akran İlişkilerinin Kapsamlı Olarak İncelenmesi 

Bu araştırmamız çocuk ve gençlerin mülteci akranlarının yaşadığı gruplararası zorbalığa verdikleri tepkileri incelemeyi amaçlamaktadır. Gelişim psikolojisi ve gruplararası süreçler literatürleri arasında köprü kuran bu araştırmanın iki ana amacı vardır. Projenin ilk amacı çocuk ve gençlerin mülteci akranlarının gruplar arası zorbalığına karşı tepkilerinde sosyal-bilişsel ve gruplararası süreçlerle ilişkili faktörlerin olası rolünü incelemektir. Projenin ikinci amacı, gruplararası temas, sosyal-bilişsel beceriler ve rol model bileşenlerini kullanarak etnik kökene dayanan zorbalığa karşı durabilme davranışlaırnı arttıracak bir müdehale programı geliştirmek ve bu programın etkililiğini test etmektir. Araştırmamız Marie Skłodowska Curie Araştırma Programları ve Bursları kapsamında desteklenmektir.

Araştırmamızı 10-16 yaş arası çocuk ve gençlerle yürütmekteyiz.

 Araştırmamıza katılmak için bizimle iletişime geçebilirsiniz (secilgonultas@bilkent.edu.tr) ya da (secil.gonultas@gmail.com)