Ekibimiz

Dr. Seçil Gönültaş (Lab Direktörü)

Bilkent Üniversite’sinde öğretim üyesi olarak akademik çalışmalarını yürütmektedir. Seçil Gönültaş, Boğaziçi Üniversitesi'nde lisans eğitimini tamamladıktan sonra Koç Üniversitesi'nde Gelişim Psikolojisi alanında yüksek lisansını tamamladı. Ardırdan Amerika’da bulunan Kuzey Karolina Eyalet Üniversitesi (North Carolina State University) Yaşam Boyu Gelişim Psikolojisi Programı'nda doktorasını tamamladıktan sonra Exeter Üniversitesi'nde doktora sonrası araştırmacı olarak projelerini yürüttü. Seçil Gönültaş’ın başlıca araştırma alanları grup süreçlerinin (ör. önyargı, ayrımcılık ve tehdit algısı) ve sosyal bilişsel süreçlerin (zihin kuramı) gençlerin ve çocukların gruplararası bağlamlardaki tutum ve davranışlarıyla nasıl ilişkili olduğunu anlamaya odaklanır. Hem zihin teorisi kuramı hem de gruplararası süreçlere olan odağını çocukluk ve ergenlik boyunca farklı sosyal gelişim alanlarına genişletmeyi amaçlamaktadır. Diğer araştırma ilgi alanı, gruplar arası bağlamlarda zorbalık ve akranların zorbalığa karşı olan müdahalelerini araştırmaktır. Araştırmalarından elde edilen sonuçları özellikle okul ortamlarında eşitliği ve sosyal adaleti teşvik etmeyi amaçlayan politika odaklı müdahale programlarına dönüştürmeyi hedeflemektedir. 

Seçil Gönültaş'ın güncel CV'sine burdan ulaşabilirsiniz 

Gönültaş CV Nov22.pdf
Twitter

Yağmur Censur

Yağmur Censur lisans eğitimini Bilkent Üniversitesi Endüstri Mühendisliği bölümünde 2021 yılında tamamlamıştır. 2022 yılında Bilkent Üniversitesi Psikoloji bölümünde gelişim psikolojisi yüksek lisans eğitimine başlamıştır. Yüksek lisans eğitimine başlamadan önce Bilkent Üniversitesinde Gelişim ve Sosyal Psikoloji Laboratuvarlarında çalışarak araştırma deneyimi kazanmıştır. Yüksek lisans bitirme tezini Öğretim Üyesi Dr. Seçil Gönültaş danışmanlığında yürütmektedir. İlgi alanları genel olarak gruplar arası bağlamlarda zorbalık, seyirci davranışları, mizaç ve bağlanma kuramıdır.


Serengeti Ayhan

Serengeti Ayhan lisans eğitimini Bilkent Üniversitesi Psikoloji bölümünde 2023 yılında tamamlamıştır. Şu an Bilkent Üniversitesi Psikoloji bölümünde gelişim psikolojisi yüksek lisans öğrencisi olarak SoGeL@B'de çalışmaktadır. Sosyal sapma teorileri, genç ergenler arasında zorbalık, seyirci davranışları ve zihin kuramı araştırma ilgileri arasındadır.


Ekin Tüleylioğlu

Ekin Tüleylioğlu, Bilkent Üniversitesi psikoloji üçüncü sınıf öğrencisidir. Bilkent Sosyal Psikoloji Laboratuvarı'nda araştırma asistanı olarak çalışmıştır ve şuan da Sosyal Gelişim Laboratuvarı'nda görev almaktadır. Toplumsal Duyarlılık Projelerinde yer almıştır ve Bilkent Psikoloji Topluluğu’nda yönetim kurulu üyeliği ve saymanlık yapmaktadır. İlgi alanları arasında gelişim psikolojisi, ahlaki gelişim, ve zihin kuramı yer almaktadır.


Ecem Erdem

Ecem Erdem, Bilkent Üniversitesi’nde üçüncü sınıf psikoloji öğrencisidir. Aynı zamanda Anadolu Üniversitesi’nde Laborant ve Veteriner Sağlık ikinci sınıf öğrencisidir. Lisans hayatının bir kısmında TDP’nin işitme engelli çocuklar ile ilgilenen projesinde eşkoordinatörlük yapmış, bu ve çeşitli kitlelere hitap eden diğer yardım projelerinde de aktif olarak gönüllülük yapmaya devam etmektedir. Şu an araştırma asistanı olarak Bilkent Sosyal Psikoloji Laboratuvarı ve Bilkent Bellek Laboratuvarı’nda görev almaktadır. Araştırma ilgi alanları; işitme engelliler başta olmak üzere engelli çocukların gelişim psikolojisi, hayvan davranış ve bilişidir.


Zeynep Gülsoy

Zeynep Gülsoy, Bilkent Üniversitesi'nde üçüncü sınıf Psikoloji bölümü öğrencisidir. Aynı zamanda Anadolu Üniversitesi'nde İnsan Kaynakları Yönetimi'nde ikinci sınıfta okumaktadır. Lisans hayatı boyunca Toplumsal Duyarlılık Projelerinde gerek gönüllülük gerek koordinatörlük yapmasının yanı sıra, Bilkent Psikoloji Topluluğunda Medya ve Tanıtım Koordinatörlüğünün yöneticiliğini üstlenmiştir. Endüstriyel ve Örgütsel Psikoloji, Gelişim Psikolojisi ve Klinik Psikoloji, ilgilendiği başlıca alanlardır. İş yerinde motivasyon ve olumlu sosyal davranışlar, çalışmak istediği konuların başında gelmektedirler.

Elif Sözen

Ben, Elif Sözen. Bilkent üniversitesinde 3. Sınıf psikoloji öğrencisiyim. Şu an aktif bir şekilde Bilkent Sosyal Gelişim laboratuvarında görev almaktayım. Bilkent psikoloji topluluğunda ve TDP klüplerinde yer almaktayım. İlgi duyduğum alanlar, hem çocuklar hem de yetişkinler üzerinde sosyal ve gelişim psikolojisi, klinik psikoloji ve romantik ilişkiler. Gelecekte daha çok çocuklar üzerine yoğunlaşmak istiyorum. 


Duru Okay

Duru Okay, Bilkent Üniversitesi'nde 2. sınıf öğrencisidir. Boş zamanlarında kitap okumaktan ve video oyunlarından zevk alır. Şu an SoGeL@b'de çalışmaktadır. Mesleki ilgileri arasında zihin kuramı, gelişimsel psikoloji ve bilişsel psikoloji yer almaktadır. Sevgi Altay

Sevgi Altay Bilkent Üniversitesi 3. Sınıf Psikoloji öğrencisidir. TDP’nin alt topluluklarından Sokak Lambası Projesi’nde ve Bilkent Psikoloji Topluluğunda görev almıştır. Şu an SoGeL@b'de aktif görev almaktadır. İlgi duyduğu alanlar başlıca klinik psikoloji ve sosyal gelişimsel psikolojidir. Klinik psikolojide çocuk ve yetişkin alanlarıyla ilgilenmektedir, gelişim psikolojisinde ise özellikle ToM ve ahlak gelişimi üzerine yoğunlaşmaktadır.                                                             Ada Gürer

Ada Gürer, Bilkent Üniversitesi ikinci sınıf öğrencisidir. Bilkent Sosyal Gelişim laboratuvarında aktif olarak görev almaktadır. Bilkent Psikoloji Topluluğu’nun aktif bir üyesidir. TDP’nin alt kollarından Günköy projesinde yer almaktadır. Meslek ilgileri arasında hem çocuklar hem de yetişkinler üzerinde sosyal psikoloji ve bilişsel psikoloji yer almaktadır.                                                              Şevval Aközlü

Ben, Şevval Aközlü. Bilkent Üniversitesi üçüncü sınıf psikoloji bölümü öğrencisiyim. TDP'nin alt kollarından olan Yarınları Yetiştirme Projesinde 2 yıldır aktif rol almaktayım. Bu projeyle başlayan çocuk psikolojisine olan ilgimi Sosyal Gelişim Laboratuvarında yer alarak sürdürüyorum. Gelişim psikolojisi ve sosyal psikoloji alanlarıyla ilgileniyorum.                                                       Sıla Kurğa

Gelişim psikolojisi ve sosyal psikoloji alanlarıyla ilgileniyorum. Sıla Kurğa, Bilkent Üniversitesi Psikoloji Bölümü 3. sınıf öğrencisidir. Pek çok toplulukta aktif görev almış ve yeni alanları denemeye heveslidir. SogeLab bünyesinde pek çok çalışmada yer alan üyenin ilgi alanları: değişim süreçleri, sosyal dışlama, ahlaki yargılama süreçleri ve sosyal gelişim psikolojisi ve bilişsel psikoloji.                                                       Merve Akkuş

Merve Akkuş Bilkent Üniversitesi psikoloji bölümü 4. sınıf öğrencisidir.  Bilkent Sosyal Psikoloji Laboratuvarı ve Bilkent Bellek Laboratuvarı'nda araştırma asistanı olarak çalışmıştır ve şu an da Sosyal Gelişim Laboratuvarı'nda görev almaktadır. Bilkent Psikoloji Topluluğu'nda yazmanlık ve denetim kurulu üyeliği yapmıştır.  İlgi alanları arasında gelişim psikolojisi, klinik psikoloji, sosyal ayrımcılık, çocuk ve ergen psikopatolojisi yer almaktadır.

Bilge Sena Çam

Bilge Sena Çam Bilkent Üniversitesi 2023 Psikoloji bölümü mezunudur. Bilkent Gelişim Laboratuvarı ve Sosyal Gelişim Laboratuvarı'na katılım göstermektedir. Psikolojinin birçok alanına ilgi duymasına rağmen hangi alanda en verimli ve yetkin olabileceğinin cevabının arayışında, geleceğine yön vermek için adımlar atmaktadır. 

Alkım Yıldız

Alkım Yıldız Bilkent Üniversitesi Psikoloji 3. sınıf öğrencisidir. Aynı zamanda Amerikan Kültür ve Edebiyatı yan dal programına devam etmektedir. SoGeL@b’da görev almaktadır. Türk Psikologlar Derneği Öğrenci Birimi'nin Bilkent Üniversitesi temsilciliği görevini sürdürmektedir. Sosyal ve bilişsel psikolojinin yanı sıra endüstriyel psikoloji ve tüketici davranışlarıyla ilgilidir.

Eylül Yaprak

Eylül Yaprak, Kadıköy Maarif mezunudur ve Bilkent Üniversitesi Psikoloji Bölümü üçüncü sınıf öğrencisidir. Aktif olarak Bilkent Sosyal Psikoloji Laboratuvarı’nda görev almaktadır. Toplumsal Duyarlılık Projeleri bünyesindeki GEP projesinde yer almaktadır. İlgi alanları arasında Gelişim Psikolojisi, Klinik Psikoloji ve Sosyal Psikoloji bulunmaktadır. 

İpek Çakıroğlu

İpek Çakıroğlu, Bilkent Üniversitesi 3. sınıf Psikoloji öğrencisidir. Toplumsal Duyarlılık Projeleri’nin hedef kitlesi köy okullarındaki çocuklar olan projesinde bir sene eşkoordinatörlük yapmış, halen de çeşitli projelerinde aktif gönüllülük yapmaya devam etmektedir. Gelişim psikolojisi, kültürlerarası psikoloji ve klinik psikoloji ilgi alanları arasında yer almaktadır. 


Ayşenur Baş

Ayşenur Baş, Bilkent Üniversitesi Psikoloji Bölümü 2. Sınıf öğrencisidir. Bilkent Sosyal Gelişim Laboratuvarı'nda görev almaktadır. Daha önce Bilkent Psikoloji Topluluğu'nda aktif üyelik yapmıştır. Şu an ise sosyal medyada psikoloji alanında bilimsel araştırmaları günlük hayata uyguladığı içerikler üretmektedir. Ekopsikoloji ve iklim psikolojisi ile ilgilenmektedir.