Ekibimiz

Dr. Seçil Gönültaş (Lab Direktörü)

Bilkent Üniversite’sinde öğretim üyesi olarak akademik çalışmalarını yürütmektedir. Seçil Gönültaş, Boğaziçi Üniversitesi'nde lisans eğitimini tamamladıktan sonra Koç Üniversitesi'nde Gelişim Psikolojisi alanında yüksek lisansını tamamladı. Ardırdan Amerika’da bulunan Kuzey Karolina Eyalet Üniversitesi (North Carolina State University) Yaşam Boyu Gelişim Psikolojisi Programı'nda doktorasını tamamladıktan sonra Exeter Üniversitesi'nde doktora sonrası araştırmacı olarak projelerini yürüttü. Seçil Gönültaş’ın başlıca araştırma alanları grup süreçlerinin (ör. önyargı, ayrımcılık ve tehdit algısı) ve sosyal bilişsel süreçlerin (zihin kuramı) gençlerin ve çocukların gruplararası bağlamlardaki tutum ve davranışlarıyla nasıl ilişkili olduğunu anlamaya odaklanır. Hem zihin teorisi kuramı hem de gruplararası süreçlere olan odağını çocukluk ve ergenlik boyunca farklı sosyal gelişim alanlarına genişletmeyi amaçlamaktadır. Diğer araştırma ilgi alanı, gruplar arası bağlamlarda zorbalık ve akranların zorbalığa karşı olan müdahalelerini araştırmaktır. Araştırmalarından elde edilen sonuçları özellikle okul ortamlarında eşitliği ve sosyal adaleti teşvik etmeyi amaçlayan politika odaklı müdahale programlarına dönüştürmeyi hedeflemektedir. 

Seçil Gönültaş'ın güncel CV'sine burdan ulaşabilirsiniz 

Gönültaş CV Nov22.pdf
Twitter

Yağmur Censur

Yağmur Censur lisans eğitimini Bilkent Üniversitesi Endüstri Mühendisliği bölümünde 2021 yılında tamamlamıştır. 2022 yılında Bilkent Üniversitesi Psikoloji bölümünde gelişim psikolojisi yüksek lisans eğitime başlamıştır. Yüksek lisans eğitimine başlamadan önce Bilkent Üniversitesinde Gelişim ve Sosyal Psikoloji Laboratuvarında çalışarak araştırma deneyimi kazanmıştır. Yüksek lisans bitirme tezini Öğretim Üyesi Dr. Seçil Gönültaş danışmanlığında yürütmeyi planlamaktadır. İlgi alanları genel olarak gruplar arası bağlamlarda zorbalık, seyirci davranışları, mizaç ve bağlanma kuramıdır.


Serengeti Ayhan

Serengeti Ayhan Bilkent Üniversitesi psikoloji departmanında 4. sınıf öğrencisidir. Şu an araştırma asistanı olarak SoGeL@B çalışmaktadır. Grafik tasarım ve video oyunlarından zevk almaktadır. Sosyal sapma teorileri, genç ergenler arasında zorbalık, seyirci davranışları ve zihin kuramı araştırma ilgileri arasındadır.


Ekin Tüleylioğlu

Ekin Tüleylioğlu, Bilkent Üniversitesi psikoloji üçüncü sınıf öğrencisidir. Bilkent Sosyal Psikoloji Laboratuvarı'nda araştırma asistanı olarak çalışmıştır ve şuan da Sosyal Gelişim Laboratuvarı'nda görev almaktadır. Toplumsal Duyarlılık Projelerinde yer almıştır ve Bilkent Psikoloji Topluluğu’nda yönetim kurulu üyeliği ve saymanlık yapmaktadır. İlgi alanları arasında gelişim psikolojisi, ahlaki gelişim, ve zihin kuramı yer almaktadır.


Ecem Erdem

Ecem Erdem, Bilkent Üniversitesi’nde üçüncü sınıf psikoloji öğrencisidir. Aynı zamanda Anadolu Üniversitesi’nde Laborant ve Veteriner Sağlık ikinci sınıf öğrencisidir. Lisans hayatının bir kısmında TDP’nin işitme engelli çocuklar ile ilgilenen projesinde eşkoordinatörlük yapmış, bu ve çeşitli kitlelere hitap eden diğer yardım projelerinde de aktif olarak gönüllülük yapmaya devam etmektedir. Şu an araştırma asistanı olarak Bilkent Sosyal Psikoloji Laboratuvarı ve Bilkent Bellek Laboratuvarı’nda görev almaktadır. Araştırma ilgi alanları; işitme engelliler başta olmak üzere engelli çocukların gelişim psikolojisi, hayvan davranış ve bilişidir.


Hilal Işın

Hilal Işın Bilkent Üniversitesi’nde ikinci sınıf psikoloji öğrencisidir. Lisans hayatı boyunca TDP’de ve Bilkent Psikoloji Topluluğu’nda yer almıştır. Halihazırda Bilkent Üniversitesi Sosyal Psikoloji Laboratuvarı’nda araştırma asistanı olarak görev almaktadır. Gelişim psikolojisine ve yakın insan ilişkilerine ilgi duymaktadır. 


Zeynep Öneş

Zeynep Öneş Bilkent Üniversitesi’nde üçüncü sınıf Psikoloji öğrencisidir. Lisans hayatı boyunca TDP’nin çeşitli yardım kuruluşlarında görev almıştır. Gelişim Psikolojisine ilgi duymakta ve yüksek lisans eğitimini bu alanda gerçekleştirmeyi hedeflemektedir. Aktif olarak Bilkent Üniversitesi Sosyal Psikoloji Laboratuvarı’nda araştırma asistanı olarak görev almaktadır.


Zeynep Gülsoy

Zeynep Gülsoy, Bilkent Üniversitesi'nde üçüncü sınıf Psikoloji bölümü öğrencisidir. Aynı zamanda Anadolu Üniversitesi'nde İnsan Kaynakları Yönetimi'nde ikinci sınıfta okumaktadır. Lisans hayatı boyunca Toplumsal Duyarlılık Projelerinde gerek gönüllülük gerek koordinatörlük yapmasının yanı sıra, Bilkent Psikoloji Topluluğunda Medya ve Tanıtım Koordinatörlüğünün yöneticiliğini üstlenmiştir. Endüstriyel ve Örgütsel Psikoloji, Gelişim Psikolojisi ve Klinik Psikoloji, ilgilendiği başlıca alanlardır. İş yerinde motivasyon ve olumlu sosyal davranışlar, çalışmak istediği konuların başında gelmektedirler.

Ece Yüksel

Ece Yüksel, Bilkent Üniversitesi psikoloji üçüncü sınıf öğrencisidir. Bilkent Gelişim Laboratuvarı'nda araştırma asistanı olarak çalışmıştır. Şu an da aktif olarak Bilkent Sosyal Gelişim Laboratuvarı'nda ve Bilkent Gelişim Laboratuvarı'nda görev almaktadır. TDP ve Bilkent Psikoloji Topluluğu’nun bir üyesidir. İlgi alanları arasında gelişim psikolojisi, sosyal psikoloji ve klinik psikoloji yer almaktadır. Hedefleri arasında özellikle çocuk ve ergen psikopatolojisi üzerine yoğunlaşmak vardır.

Elif Sözen

Ben, Elif Sözen. Bilkent üniversitesinde 3. Sınıf psikoloji öğrencisiyim. Şu an aktif bir şekilde Bilkent Sosyal Gelişim laboratuvarında görev almaktayım. Bilkent psikoloji topluluğunda ve TDP klüplerinde yer almaktayım. İlgi duyduğum alanlar, hem çocuklar hem de yetişkinler üzerinde sosyal ve gelişim psikolojisi, klinik psikoloji ve romantik ilişkiler. Gelecekte daha çok çocuklar üzerine yoğunlaşmak istiyorum. 


Duru Okay

Duru Okay, Bilkent Üniversitesi'nde 2. sınıf öğrencisidir. Boş zamanlarında kitap okumaktan ve video oyunlarından zevk alır. Şu an SoGeL@b'de çalışmaktadır. Mesleki ilgileri arasında zihin kuramı, gelişimsel psikoloji ve bilişsel psikoloji yer almaktadır. Eda Nur Ortakçı

Eda Nur Ortakçı, Bilkent Üniversitesi psikoloji ikinci sınıf öğrencisidir; aynı zamanda Türk edebiyatı yan dal programına devam etmektedir. Bilkent Üniversitesi Bilişsel Gelişim ve Sosyal Gelişim laboratuvarlarında aktif olarak görev almaktadır. Gelişim psikolojisine odaklanmakta ve çocuklarda sosyal öğrenme, bağlanma kuramı ve ahlak gelişimi ile ilgilenmektedir. Sevgi Altay

Sevgi Altay Bilkent Üniversitesi 3. Sınıf Psikoloji öğrencisidir. TDP’nin alt topluluklarından Sokak Lambası Projesi’nde ve Bilkent Psikoloji Topluluğunda görev almıştır. Şu an SoGeL@b'de aktif görev almaktadır. İlgi duyduğu alanlar başlıca klinik psikoloji ve sosyal gelişimsel psikolojidir. Klinik psikolojide çocuk ve yetişkin alanlarıyla ilgilenmektedir, gelişim psikolojisinde ise özellikle ToM ve ahlak gelişimi üzerine yoğunlaşmaktadır.                                                             Birce Saçak

Ben, Birce Saçak. Bilkent Üniversitesi’nde ikinci sınıf Psikoloji öğrencisiyim. Aktif olarak Bilkent Sosyal Gelişim laboratuvarında görev almaktayım. Çocuklarla vakit geçirmeyi seven birisiyim. Gönüllü olarak çok sayıda özel çocukla çalışma fırsatım oldu. Sosyal gelişime ve eğitim psikolojisine ilgi duyuyorum.                                                              Ada Gürer

Ada Gürer, Bilkent Üniversitesi ikinci sınıf öğrencisidir. Bilkent Sosyal Gelişim laboratuvarında aktif olarak görev almaktadır. Bilkent Psikoloji Topluluğu’nun aktif bir üyesidir. TDP’nin alt kollarından Günköy projesinde yer almaktadır. Meslek ilgileri arasında hem çocuklar hem de yetişkinler üzerinde sosyal psikoloji ve bilişsel psikoloji yer almaktadır.                                                              Şevval Aközlü

Ben, Şevval Aközlü. Bilkent Üniversitesi üçüncü sınıf psikoloji bölümü öğrencisiyim. TDP'nin alt kollarından olan Yarınları Yetiştirme Projesinde 2 yıldır aktif rol almaktayım. Bu projeyle başlayan çocuk psikolojisine olan ilgimi Sosyal Gelişim Laboratuvarında yer alarak sürdürüyorum. Gelişim psikolojisi ve sosyal psikoloji alanlarıyla ilgileniyorum.                                                       Sıla Kurğa

Gelişim psikolojisi ve sosyal psikoloji alanlarıyla ilgileniyorum. Sıla Kurğa, Bilkent Üniversitesi Psikoloji Bölümü 3. sınıf öğrencisidir. Pek çok toplulukta aktif görev almış ve yeni alanları denemeye heveslidir. SogeLab bünyesinde pek çok çalışmada yer alan üyenin ilgi alanları: değişim süreçleri, sosyal dışlama, ahlaki yargılama süreçleri ve sosyal gelişim psikolojisi ve bilişsel psikoloji.