Çalışmalarımıza Katılmak İçin 

Çocuk ve Gençlerde Akran İlişkilerinin Kapsamlı Olarak İncelenmesi 

Bu araştırmamız çocuk ve gençlerin mülteci akranlarının yaşadığı gruplararası zorbalığa verdikleri tepkileri incelemeyi amaçlamaktadır. Gelişim psikolojisi ve gruplararası süreçler literatürleri arasında köprü kuran bu araştırmanın iki ana amacı vardır. Projenin ilk amacı çocuk ve gençlerin mülteci akranlarının gruplar arası zorbalığına karşı tepkilerinde sosyal-bilişsel ve gruplararası süreçlerle ilişkili faktörlerin olası rolünü incelemektir. Projenin ikinci amacı, gruplararası temas, sosyal-bilişsel beceriler ve rol model bileşenlerini kullanarak etnik kökene dayanan zorbalığa karşı durabilme davranışlaırnı arttıracak bir müdehale programı geliştirmek ve bu programın etkililiğini test etmektir. Araştırmamız Marie Skłodowska Curie Araştırma Programları ve Bursları kapsamında desteklenmektir.

Araştırmamızı 10-16 yaş arası çocuk ve gençlerle yürütmekteyiz.

 Araştırmamıza katılmak için bizimle iletişime geçebilirsiniz (secilgonultas@bilkent.edu.tr) ya da (secil.gonultas@gmail.com)